Fortsatt bra för Bomek
Bomek Verkstads AB i Göteborg var i början känt som det lilla företaget som genom flexibilitet och finurliga lösningar löste de omöjliga leveranserna.
I en tillväxtfas gled verksamheten över mot att bli underleverantör till maskinbyggare.
Man arbetade med allt från förpackningsmaskiner till Fiskrensningsmaskiner och Storköksutrustning. Investeringar gjordes tidigt i styrda maskiner och Cam-system.
Det gick bra för Bomek Verkstads AB.
- Under den rådande lågkonjunkturen har Bomek Verkstad klarat sig fortsatt bra, menar VD sedan 2 år tillbaka Jonas Hedlund. En del av anledningen till att det går fortsatt bra för oss är att vi för ett år sedan, i samband med att en av de förra huvudägarna gick i pension, genomförde en föryngring i styrelsen och ägargrupperingen och därigenom kunde se en rejäl vitalisering av företaget. Den nya styrelsen var 20 år yngre än den gamla och hade ett nytt synsätt på saker och ting.

Ett halvår tidigare hade Jonas Hedlund tillträtt som företagets VD.
- Jag kände företaget väl från att själv ha varit anställd här under många år, berättar Jonas Hedlund. Jag tvekade aldrig när jag blev tillfrågad om jag var intresserad av att komma tillbaks som VD och delägare. Samtidigt tog jag med de två arbetande förmännen Robert Dahlsjö och Anders Uddén in i den nya verksamheten. Idag är det 27 anställda på företaget.

Det har gått bra för Bomek Verkstad AB. Förra året ökade faktureringen med 20 % och man kunde investera i nya typer av maskiner och modernisera befintlig maskinpark. Dessutom anställdes en del nytt folk.
- När ”handbromsen” drogs åt i oktober förra året, var vi fortfarande inne i en positiv trend. När andra vände neråt, planade vi ut på en nivå som vi klarat av att hålla sedan dess, berättar Jonas Hedlund.

För närvarande är maskinparken anpassad för att kunna ta de jobb som kommer in. Det är tuffa tider, men Bomek Verkstad har ändå hittat nya marknader och kunnat expandera.
- Vi vill inte vara bäst på att klara av en specifik typ av uppdrag. Vi vill vara bra på att klara av det mesta. Det är en sorts överlevnadsfilosofi, säger Jonas Hedlund, som hjälper oss även i dessa tider.
Som exempel nämner han Metsokoncernen, en stor kund med pappersbruk och förbränningspannor.
- Vi tillverkar en hel del detaljer i tuffa rostfria material för dem. Samtidigt arbetar vi med laserindustri, optikföretag samt mikrovågsdetaljer.
Bomek Verkstads AB är inne i en förnyelseprocess. Genom investeringar i ny teknik, i en modernare maskinpark och i humankapitalet kommer man att kunna vara en bra samarbetspartner även många år framöver.


Bomek Verkstad

Bransch:
Verkstad / Verktyg

Telefon: 031-507305
Fax: 031-510099


Email:
jonas.hedlund@bomek.se

Hemsida:
www.bomek.se

Adress:
Bomek Verkstad
Kalkbruksgatan 7
41707 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN